Heb geen berouw; uw daden zijn geteld

Heb geen berouw; uw daden zijn geteld,
Hun faam is u reeds lang vooruitgesneld.
Men zal u wegen naar uw aard van leven,
Niet naar de wroeging die komt opgeweld.

juli 1988
In: Peregrinatio

Comments are closed.