Verwezen naar de puinhoop staren

Verwezen naar de puinhoop staren
Waartoe het leven is gevaren.
Verwijl er niet opstandig lang;
De dood brengt alles tot bedaren.

18 oktober 1990
In: Peregrinatio en CD Jos Schoonen

Comments are closed.