Hij huichelde gestadig met de horde

Hij huichelde gestadig met de horde,
Verbeten hopend een van hen te worden.
Wat hem ontging, was hoe een slopershand
Zijn hart verstarde en zijn geest verdorde.

mei 1991
In: Peregrinatio

Comments are closed.