Wat maanlicht en een beker wijn

Wat maanlicht en een beker wijn,
Vergeten liefde, haat en pijn.
Gedachteloos en stil alleen:
Zo kan het leven dragelijk zijn.

1995
In: Peregrinatio

Comments are closed.