Een jonge eend groeit soms uit tot een zwaan

Een jonge eend groeit uit soms tot een zwaan.
Doch vaker leven eenden in de waan
Dat zij tot zwanendom zijn uitverkoren;
Hen wacht, ontgoocheld, een gehoond bestaan.

18 oktober 1990
In: Peregrinatio

Comments are closed.