Hoe wijd de wereld lijkt

Hoe wijd de wereld lijkt,
Hoe schoon de schijn ook prijkt,
‘t Zij klooster of bordeel:
Nooit wordt het heil bereikt.

17 juni 1995
In: Peregrinatio

Comments are closed.