Zoeken op eerste woord van de beginregel V

Zoeken op eerste letter van de beginregel:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z

V
Van zee doordrongen en weerbarstig land
Veege boom, die aanwoei in de dakgoot
Verdwaald, een hypochonder
Ver van hun land (heem) saamhoig zwerven
Verbreek den ijlen sluimer niet
Verdoemde zielen, blaat niet zo hard,
Verdoemden van dit sleets heelal
Vergaap u niet aan ijdel streven
Vergeefs doorschouw ik ‘s mensen geest en ziel
Vergeefs, die ronding in mijn bed
Vergelend vuur, tot zegen zult ge doven
Vergriepte viend, mijn deernis zij uw deel!
Verguisd, vergeten netelkruid
Verlaat ternnauwernood u op de rede
Verloren hemelkind, een vleug van nectar
Verlustig u in borrebier
Verlustig u, vergeet, en daal
Vermetel in hun curraghs zijn zij groot
Verrukkelijk is het leven!
Vervuld van meer dan wat het leven biedt
Verwezen naar de puinhoop staren
Verwijd het leven en belijd de dood.
Verwonderd dool ik door het voorportaal
Verzaak het leven en verzuim de dood
Verzaak uw lot, o firmament
Verzaak uw schoot, aanbid den Zoon en Vader
Verzonken weelde, ongeschonden
Vier de lente, virulenten!
Vol verbazing gluren boeren
Volg het tempo van de natuur
Voor ‘t hek staan twee bemoste leeuwen
Voorhout of struweel
Vooruitgang, winst en roem

Comments are closed.