Zoeken op eerste woord van de beginregel M

Zoeken op eerste letter van de beginregel:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z

M
Maan als getuige
Maja, Mozart en de Groene
Malrove, hartgespan, alruin
Maria Magdalena zat
Mariken, in je lieve ogen
Meedogenloozer en benarder
Meer dan een dochter was je mij vrouw
Meestal statig
Men wroet in uw verhaal
Met groepsdrift erfelijk belast
Met gulden roede nadert Zeus
Met mais en bieten pronkt de vette klei
Met roode uitgebrande oogen
Met woorden karig, fel van haat
Mij verteert een hooger heimwee
Mijn droom is lineair noch perifeer
Mijn euforie verliet mij niet
Mijn lief, je kwam verscholen
Mijn onderdieren roeren zich
Mijn plassen zijn een wilde rust
Mijn tranen willen biggelen – Daar is niets aan te doen
Mochten wij eenmaal nog tezamengaan
Moge de Here Here Uw geest verlichten,
Montpellier, ancien m├ętier
Most humble creature that I know
Most welcome friend, my lovely Spring
Marvellous, yellow trains!
My apple tree, twisted and old,
My dear beloved Christina
Myrica gale

Comments are closed.