Zoeken op eerste woord van de beginregel D

Zoeken op eerste letter van de beginregel:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z

D
Daar leven zij, ontembaar en verward
De barse steilten leeggebrand
De beer weet raad waar de heer zich beraad
De berken waaien hun ijle schermen
De bestekamer? Niet zo best
De Bijbel van Tüxen een dwaling?
De bliksem heeft het hoge huis gespleten
De bloesemwolken zweven in het licht
De brand der zon, ‘t gezoem der bijen
De dood is in mij weergekeerd
De dood nabij, te laat het leven
De dorpen hurken onder schrale wind
De duivel wist wel wat hij deed
De Duizendpoot moest knielen
De dwaas die hiervan eet
De geuren van de zomermarkt
De goudvink draagt het levend goud
De haften spelen langs het meer
De halmen zijn een vraag
De hemel gaf het licht in onze ogen
De hemel grandioos en uitgebrand
De hemel staat geen lege handen toe
De herfst bevangt het eiland ongemerkt
De kamperfoeliebloemen
De kennis snel verworven
De kogels gieren door het want
De lichte pauwoogvlinders zagen
De lucht vol zoete onbereikbaarheid
De maan is dronken van haar eigen licht
De maan slaat vlammen in den blauwen avond
De magirusladder van mijn leven
De onderstroom van ons bestaan
De ongeschoeide Carmelieten
De ooren van het roode hoofd
De regen valt van Trim tot Kinnegad
De roem van eeuwen is uw deel
De rotsen buigen tot u over
De rozen zijn een overdaad
De rozendoop der nachtegalen
De schaterweerling zetelt nors
De schepping van een meesterstuk
De sneeuw klimt in de bomen
De tinten van mijn duinen zijn verstorven
De twijfel is te groot
De twijfel, die het hart besluipt
De veile uren zijn geteld
De velduil wiekt met donzen slag
De vlammen vlagen in de nacht
De vreemde reis, vergeten in het hart
De vrouw: een gevaar
De warme winterdagen
De welvaartsmens kent ons als onkruid het best
De wereld is het speelveld van zijn brein
De wereld is te klein voor mijn vernuft
De wereld is te vreemd voor woorden
De wetenschap is slechts een tijdverdrijf
De wilde vogels zijn voorbij
De wind raast in het zand
De winde slingert om mijn hand
De zee en wij, wij alleen
De zee heeft ieder teeken
De zilte morgen straalt
De zin van het bestaan?
De zon verduistert mijn maag
De zon vergaat; wij zullen eerder sterven
Deep, deep water is rising in a source
Deerlijk ineengeschrompeld
Der Vater hatte geschworen
Dichasiaal; vertaald:
Did you see the squirrel, Jane?
Die bomen komen duur te staan
Diep in Sexbierum woonde een geit
Dieper dan onze aandacht
Dit alles dan heeft God vooruit geweten
Dit conterfeitsel van Passchier
Donk’re aarde, zomerwarm en traag
Doornappel, bilzenkruid, nachtschade nog
Dorénavant je vous annonce
drink, moedertje, drink
Du Mädchen, du nie heküsst
Dulde, mein liebes Kind

Comments are closed.