Creatie

Hij speelde met de jaargetijden
En liet de wezens beurtelings lijden.
Hier warm, daar koud, de aarde rond;
Zo kan elkeen geluk verbeiden.

1990
In: Peregrinatio en CD Jos Schoonen

Comments are closed.