Ethica

Wat goed heet is mij snel teveel:
een onbegrepen werelddeel.
Ik vraag naar liefelijk en schoon,
niet naar ethiek en ‘s werelds loon.
Een stille tuin, een wolkenlucht,
een vogel roepend in de vlucht,
een dauwdrop fonk’lend in het gras,
de bloei van een verjaard gewas,
het spel van een vergeten kind,
het tegenspel van zon en wind –
daarbij wordt iedere moraal
een ijdel en verbleekt verhaal.

21 augustus 1949
In:
Hartgespan
De Levende Natuur
Groesbeeks Milieujournaal
CD Jos Schoonen

Comments are closed.