TEXEL

In memoriam Jac. P. Thijsse

Mochten wij éénmaal nog tezamen gaan
uw rijken boog van eilands duinvalleien,
den bloei der duinroos samen gadeslaan
en ons in ‘t spel der lepelaars vermeien!

Mochten wij ééns het breidelloos gedijen
bewonderen nog van vreemden galigaan,
of in een klutenzwerm de zwarte rijen
der schollevaren op het wad zien staan!

Hetgeen u boven and’ren stralen deed,
is dat gij zelfs niet dáár den mensch vergeet,
de hooge hoeden noch de boezeroenen,

doch dat gij, wetend om zijn nijd en leed,
zelf onbekommerd, voor zijn landschap streed,
in hoop, natuur en mensch ééns te verzoenen.

12 januari 1945
In:
Levend Barnsteen

In het voetspoor van Thijsse

Comments are closed.