Erbarming voor exoten

Ver van hun land saamhorig zwerven
Langs onvermoede vreemde erven –
Geef hen de kans; laat boerenvolk
Hun biotoop niet wreed bederven.

Comments are closed.