Het is nog zo kort geleden

Het is nog zo kort geleden
dat ik toornde op het heden
met zijn onverwachte slag.
“k Zoek nu liever naar de reden
waarom het niet werd vermeden,
en dan prijs ik weer de dag.

Comments are closed.