Verlaat ternauwernood u op de rede

Verlaat ternauwernood u op de rede.
Zij is te zeer belast met uw verleden.
Vertrouw uw hart, het heeft zijn eigen maat;
De hartslag zij uw richtsnoer in het heden.

Comments are closed.