Ouroboros

“Uit duisternis werd licht,
Uit chaos groeide orde,
En God heeft dat verricht;”
Aldus de kerken horde
Met klerikaal gewicht.

Zo werd ontstaan van orde
De kosmos toegedicht,
Doch ‘t is een waan-bericht.
Ontlook niet wat verdorde
In ‘t zelfde tijdsgewricht?

Het is al terug gezwicht
Terwijl het is geworden.
Geen open zonder dicht,
Geen chaos zonder orde,
Geen donker zonder licht.

Comments are closed.