Deerlijk ineengeschrompeld

Deerlijk ineengeschrompeld,
De ogen hard en fel,
Komt hortend aangestrompeld
De schim van Mooie Nel.

Het leven schijnt geweken
uit haar geteisterd vel,
Maar nee, de dood bleef steken:
Daarbinnen leeft ze w l.

De haat van tachtig jaren
ligt diep geconcentreerd;
die komt niet tot bedaren
eer zij is opgeteerd.

Comments are closed.