Niet eerder gepubliceerd

Een selectie van niet eerder gepubliceerde gelegenheidsgedichten.
Gelegenheidsgedichten

Een selectie van niet eerder gepubliceerde gedichten, op volgorde van ontstaan.
1945
Neem mijn hart en breek het
Afscheid
1946
Kinderwereld
1948
Anima
Rediviva
1949
Aeneas
Zoontje
Laatste oordeel
Nu deze late eeuwen
De rozen zijn een overdaad
1950
Numen
De hemel grandioos en uitgebrand
1953
Homo sapiens
Zo wijd bewegen zich de grote dromen
Kaspisch
Genesis
Lied
De vreemde reis, vergeten in het hart
1954
Litanie
Déjeuner
Ik wikkel u in logaritmen
Naakt bestaan
1985
Secretaresse
An Irish family
Thermodynamica
Sadder and wiser
Corsica
1987
Hosanna in excelsis
In frette e in furie
1988
Mariken, in je lieve ogen
Anima
Deerlijk ineengeschrompeld
1989
gaat zij te ver
Eén woord te weinig, twee te veel
Onder uitgebloeide oleander
Ouroboros
Verrukkelijk is het leven!
Flora magica
1990
Nobody knows, nobody seems to care
Wee hem, de zwaan die verder zwemt
Een bonte kraai uit Waddenoyen
Drente
Flora magica
1991
Hoe men het wendt of keert
Wie orde schept uit chaos, verdient een beter lot
1992
Verlaat ternauwernood u op de rede
God en gebod zijn eendere tirannen
1996
Het is nog zo kort geleden
Life is eternal, but beings are not
Goede tijden, slechte tijden
Erbarming voor exoten
1997
De onderstroom van ons bestaan
La condition humaine
Hortus non conclusus
Reïncarnatie
L’énigme éternelle
Het is te duister voor de nacht
Als ik jou vergeten kan
Gautama
Verzaak uw lot, o, firmament
Breek uit, erken geen grens

Comments are closed.