Hosanna in excelsis

Als pastoor van Roeselare
zag ik in de kerselaren
eens een teken van het ware
blij vertrouwen op de Heer.

Wat zich daar kwam openbaren
was een spreeuw, die bij het paren
engelen wist te evenaren
met een lofzang, keer op keer.

Vromer dan te navelstaren
is het, zich verblijd te scharen
bij de brengers van de mare
van Gods hemelvaart en leer.

Griekenland,
25-3-1987.

Comments are closed.