Thermodynamica

Ik ben de wereld doorgegaan
en zocht de sleutel van ‘t bestaan:
het inzicht, dat het eigen lot
geen ander is dan dat van God.

Kan Hij zijn schepping niet meer aan,
wat baat dan stichtelijk vermaan?
Blijkt Eva’s appel voos en rot,
Dan velt de zondeval een zot.

Is Gods bemoeienis dan waan?
Zie hoe de grandioze baan
der sterren met ons lijden spot.
De kerk heeft ons vergeefs bedot.

En hebben eenmaal zon en maan
Hun loop volbracht, hun taak gedaan,
Dan volgt na God en zijn gebod
De warmtedood, tot slot.

Ierland,
12-8-1985

Comments are closed.