Litanie

Er sloegen wat gaten door de daken
Da mihi da mihi da mihi das
De kinderen kropen onder het laken
Da mihi hodie da mihi das
De rook zoog mee met de noordenwind
Da mihi hodie recipe cras
Recht uit het puin stak de hand van een kind
Da mihi animam da mihi das
De vliegers zaten alweer bij hun snollen
Da mihi animam caetera tolle.

da = geef
mihi = mij
hodie = heden
ecipe ontvang
cras = morgen
anima = ziel
Da mihi animas, cetera tolle = geef mij de zielen,neem het andere mee (Genesis 14,21)

Juli 1954

Comments are closed.