Numen

Hij smeedt mij op zijn aambeeld tot een zwaard
Dat slaan kan zonder wezens te verwonden
En in zijn hand een blinde taak volbrengt

Hij is het die het inzicht mij bespaart.
Eerst waar ik tracht zijn stilten te doorgronden
Wordt hij de bliksemschicht die mij verzengt.

Numen = Goddelijke macht, openbaring, wil.

Juni 1950

Comments are closed.