Deltastroom

Trager vliegen wie u zagen,
en zij aarz’len en zij wiegen
op hun smalle vleugelslagen
naar uw wieling zich te wagen:
zou de verte kust bedriegen?

Lager naad’ren u de wolken
door geen biosfeer gedragen,
en zij scheren langs uw kolken,
schuin ineen met nevelvlagen
door de wilde winterdagen.

Langs uw zwartverlaten stranden
dalen af de biezenvolken,
duiken uit uw brakke zanden,
priemen in den mist als dolken,
van uw diepten strenge tolken.

In uw stemmen opgenomen
zijn wij van onszelf ontheven,
en gij eischt in onze droomen
dat wij vluchten in uw stroomen –
want uw vloed beheerscht ons leven.

voorjaar 1945
In: Levend Barnsteen

Comments are closed.