Elders gepubliceerd

De gedichten zijn opgenomen in volgorde van ontstaan.
Er wordt gestreefd naar een volledige lijst en daardoor staan hier ook gedichten bij die tevens in de bundels voorkomen.

1939
Bij een stervende kleine Spanjaard
Kameraad
Ongeveer 1944
Beeklibel
Boschplaat
Gele Beek
Skylge
1945
Onbekommerd
Texel
Aan de systematici
Meditatie J.F.W. Weremeus Buning, Grootmeester der Nederlandse Letterkunde
Ontkomen
Laatst verweer
Ree
Sprengendal
Zaad
Eiland
Avondval
De winde slingert om mijn hand
Geen and’re keus in dit bestaan
Een enkel onbewust gebaar
Je vous présente ma chère maîtresse
1947
Winterforest
Leven
Het lot van Hirosjima in de krant
1948
Aan een dominee
Alle vogels zijn verdwenen
Noordzee IV
1949
Anima
Ethica
Verzoeking van den H. Antonius
Noordzee II
Najaar
Zeearend
1950
De lucht vol zoete onbereikbaarheid
De hemel gaf het licht in onze ogen
De bloesemwolken zweven in het licht
Vreemd en eindeloos geluk
Weggezonken liggen de ravijnen
De Zendeling
1951
Dieper dan onze aandacht
1952
Het levende hart van de zee
1953
Je vous présente ma chère maîtresse
Geen lied of wel een vogel die het zingt
Maja, Mozart en de Groene
1954
Reincarnatie \ pastiche Lucebert
olmelinde dolmelwind
Hercules Seghers
Voor mijn kinderen
1955
Natuurlyricus
1961
Zo zo zomeren de zogende zeehonden
1963
De twijfel is te groot
De zin van het bestaan?
Orpheus
1964
Luna horrida
1970
Extase
1985
De bodemkenner
Fin des siecles
Vittel
Homo faber
Huisvrouw
De Geograaf
Hibernia liberata
Hartgespan
De hogepriester
Nippon
Midgard
Sociaal Park
De Hogepriesteres
Noord-Brabant
Zeeland
De Duivel
De spin
Chamerion (later: Chamaenerion)
Thaienne
1986
Individuatie
Rondeel II
Tenerife II
Bryontogenie
Pastoor
1987
Ganzeliesje
Illusie
Apomonosis
Odysseus
Lago di Como
Hybris
“Eeuwig gaat voor ogenblik”
Ottershagen
Last Love
Panter
1988
Personne ne sait, ni le saura
Merlijn
Verwonderd dool ik door het voorportaal
Ban dood en leven beide uit uw geest
1989
Gentianen
1990
Perhaps, when you will die, then you will know
Verwezen naar de puinhoop staren
Creatie
1993
Malrove, hartgespan, alruin
1994
De zon vergaat; wij zullen eerder sterven
De bliksem heeft het hoge huis gespleten
1995
Wie wenst wat niet vervuld kan worden
Vergaap u niet aan ijdel streven
1997
Aldebaran, wat belet u

Comments are closed.