Hybris

Vervuld van meer dan wat het leven biedt,
Meer dan hetgeen het oog op aarde ziet.
Een machtig schrijden door een kosmisch licht:
Onmetelijk het doel, het vergezicht.

Wie weet wat in het wereldruim geschiedt?
Wie zag de macht die Lucifer verstiet?
Zovelen zijn in doodsangst terug gezwicht
Voor een fataal, ondragelijk gewicht.

Wie ging voorbij de grens? Wie reikt te hoog?
Gedenk de hoop die Icarus bedroog,
Doch weifel niet wanneer het lot ons wenkt.

Vertoef niet meer. Blijf niet bevroren staan.
Naar ‘s levens vuurbron, dáár zullen wij gaan,
Ook als hij ons de vleugelen verzengt.

10 april 1987
In:Tarot

Comments are closed.