De Duivel

Hij heeft alleen de macht die wij hem geven.
Wie weet of hij er zonder ons zou zijn?
Maar laten wij hem toe in enig leven,
dan wordt hij meer dan dreiging, meer dan schijn;

vervalsend ieder onbaatzuchtig streven
zodat het mijn beslag legt op het dijn.
Doch verantwoordelijk voor hetgeen wij dus misdreven
zijn wij; hij biedt geen troost, hij brengt ons pijn.

Hij zet ons aan tot marteling en moord,
Maar deinst ge terug, vol afschuw van uzelf,
dan grijpt hij ons nog vaster in zijn klauw.

Van mededogen heeft hij nooit gehoord.
Hij perst ons samen in een zwart gewelf
waar geen besef van schuld is, geen berouw.

29 augustus 1985
In:
Vier Dimensies

Comments are closed.