ELDORADO

Voor Jacques

Hier zingt de atlantische wind
zijn wild en bezwerend lied,
hij draagt er der meeuwen kreet
vér over zijn gebied.

Zijn adem buigt alle planten
levend in ban van de zee;
helm boven gapende trechters,
staalblauwe distels gedwee,

in oude verweerde valleien
duindoom, in warrigen groei
omsluitend dophei en gagel
en zachtrooden veenbessenbloei;

en de jonge, zingende dalen,
nog zilte resten van strand,
omzoomd door bronsgrijze knopbies en
schuimwitten pamassiarand.

Duinen schrijden als reuzen
in ontembaren storm;
het naakte vlagende landschap
vindt eindeloos nieuwen vorm.

Wind, zing door ons denken,
regen, ruisch in ons bloed,
laat ons wezen doordrenken
rhythme van eb en vloed!

1944
In: Levend Barnsteen

Comments are closed.