SKYLGE

De brand der zon, ‘t gezoem der bijen
verzonk in ‘t donker lied der zee.
Koelte rijst in de duinvalleien ─
een ijle geur zweeft mee.

Het duinlandschap verwijdt in schemer;
een diepe eenheid omvat weer
het witte kraterzand en ons
en ‘t zilverbronzen knopbiesmeer

1944
In:
Levend Barnsteen
Zonneveld

Comments are closed.