Het oude hart brandt op aan zijn verleden

Het oude hart brandt óp aan zijn verleden.
Dit lichaam is ten leste moegestreden.
Een kring van donker vuur verhult ons lot.
Waarheen? Waarom laait óp al wat wij deden?

3 augustus 1994
In: Peregrinatio

Comments are closed.